Blodprov visar vinterkräksjukans svårighetsgrad

Blodprov visar vinterkräksjukans svårighetsgrad
Ett blodprov kan visa om förloppet blir allvarligt. Arkivbild: Mostphotos

En förhöjd mjölksyrenivå signalerar att förloppet kan bli allvarligt, visar forskning från Sahlgrenska akademin.

Med ett vanligt rutinprov, som annars används vid bedömning av svårt sjuka patienter, kan man se om mjölksyrenivån i patientens blod är förhöjd. Om den är det finns risk för att infektionen får ett allvarligt förlopp.

Enklare provtagning

– I dessa fall behöver patienten undersökas noggrant och omhändertas på en avdelning med möjlighet till isolering, säger läkaren och doktoranden Lars Gustavsson.

På torsdag försvarar han sin avhandling On morbidity and mortality in norovirus infection på Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Avhandlingen innehåller också en studie som visar att provtagningen för att diagnostisera smittsam magsjuka kan förenklas. I stället för att patienten lämnar ett avföringsprov kan man ta ett pinnprov från ändtarmen och sända på analys.

Epidemier på sjukhus

– Dessa förenklingar gör det enklare att ställa rätt diagnos och avgöra var patienten ska vårdas, så att vi kan ta hand om patienter med kräksjuka på ett säkert sätt och undvika att patienter som kräks av någon annan anledning måste hållas isolerade i onödan. Då kan sjukhusens resurser användas mer effektivt, säger Lars Gustavsson.

Varje år drabbas omkring en halv miljon svenskar av vinterkräksjuka och ofta uppstår epidemier på sjukhus och äldreboenden.

Nästan var femte patient över 80 år som drabbas av vinterkräksjuka och läggs in på sjukhus avlider inom 30 dagar, visar Lars Gustavsson i sin avhandling. Alla hade dock även andra allvarliga sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida