Bred kritik mot utbildningsförslag

Högskoleverket fick bakläxa. Då fick utbildningsdepartementet uppdraget. Men även det nya förslaget om ändrad specialistsjuksköterskeutbildning får kritik från alla håll.?

5 oktober 2011

Det här duger inte heller. Så kan remissvaren på utbildningsdepartementets förslag om ändrad examens­beskrivning för specialistsjuksköterskeutbildningarna sammanfattas.

Att införa en ny odefinierad inriktning som högskolor med examensrätt själva får utforma utifrån vårdens behov ökar flexibiliteten, anser flera högskolor. Men många framför också att det krävs mer nationell samordning för att tillgodose vårdens framtida behov av specialistkompetens. En annan vanlig åsikt är att specialistutbildningen bör leda till magisterexamen.?

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening vill se en genomgripande förändring och betonar vikten av att nyutbildade specialister ska vara anställningsbara i hela landet.?

— Utbildningsdepartementet ska ta ställning till synpunkterna under hösten. Men Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet utesluter inte att regeringen kan komma att föreslå vidare utredning av frågan i stället för att komma med ett slutgiltigt förslag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida