Brist på sjuksköterskor kan leda till att bara akuta patienter får vård i Umeå

Brist på sjuksköterskor kan leda till att bara akuta patienter får vård i Umeå
Norrlands universitetssjukhus dras med allvarlig sjuksköterskebrist.

Bara akuta patienter får ortopedisk vård i Umeåregionen i sommar. Det befarar fyra överläkare och medicinska chefer vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Bristen på sjuksköterskor som gör att landstingsledningen drar ner vårdplatserna med en tredjedel i sommar – vilket i sin tur får konsekvenser för övrig personal och patienter.

Bara 14 vårdplatser, och 2 som är möjliga att överbelägga, kommer att finnas, skriver Västerbottens-Kuriren. Förra sommaren fanns 22 vårdplatser samt 4 som belades av den kirurgiska kliniken.

Neddragningen har fått fyra överläkare och medicinska chefer vid Norrlands universitetssjukhus att reagera. I en beskrivning till landstingsledningen skisserar de ett scenario i sommar där inga andra än akuta patienter från Umeåregionen kan få vård.

Från Vårdförbundets sida välkomnas läkarnas agerande.

– Vi är nöjda med att de stöttar oss. Vi har under en lång tid påtalat sjuksköterskebristen för ledningen men inte fått gehör, säger Liselott Hjelte-Löfgren som är vice avdelningsordförande i Vårdförbundet Västerbotten.

Den bakomliggande orsaken – bristen på sjuksköterskor – beror bland annat på att det har varit svårt att rekrytera. Arbetsgivaren vill inte betala de 24 000 kronor som de nyexaminerade begär. Dessutom har många sagt upp sig från sjukhuset på grund av ekonomiska åstramningar.

Nu känner Liselott Hjelte-Löfgren oro inför sommaren.

– Sjuksköteskorna kommer att få jobba mer övertid, inte kunna ta sina raster och det påverkar patientsäkerheten, säger hon.

Hon berättar att vårdplatserna även kan komma att dras ner på intensiven och kirurgen i sommar, men att det inte ännu är klart hur minskningarna ska ske.

– Nästa vecka har man nog läget mer klart för sig, säger Liselott Hjelte-Löfgren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida