CSN ska samarbeta
med banker

29 juli 2009

CSN startar ett samarbete med fyra storbanker för att studerande lättare ska?få privatekonomisk rådgivning. På CSN finns inte den kompetensen, vilket inte heller ligger i deras uppdrag. Det är i stället att informera om studiestödets regler och om konsekvenserna när en person väljer att ta ett studielån.
www.csn.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida