Datorn stjäl tid som patienterna skulle haft

Datorn stjäl tid som patienterna skulle haft
Lina Nilsson forskar om hur it fungerar i vården. Foto: Blekinge tekniska högskola

När it införs i vården krockar det med sjuksköterskornas etiska värderingar.

10 december 2014

Personalen i vården säger ofta att de har valt sitt yrke för att de vill jobba med människor. Men för många går stora delar av tiden åt till att sitta framför datorn.

Även om datasystemen är skapade för patientens bästa och gjorda för att ge en så säker vård som möjligt går de argumenten inte riktigt hem hos personalen, enligt en ny avhandling som skrivits av sociologen Lina Nilsson vid institutionen för hälsa på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona.

Tar för mycket tid

– Det är tydligt att sjuksköterskorna vill vara med patienterna, rent fysiskt. De förstår naturligtvis att datasystemen är till för patienten, men som det ser ut i dag så tar det alldeles för mycket tid från det direkta patientarbetet, säger Lina Nilsson

I sitt avhandlingsarbete visar hon att det ofta uppstår en krock mellan sjuksköterskans etiska värderingar och den nya teknikens sätt att styra arbetet.

– Man vill vara med, visa sig för och samspela med patienten, istället går mycket av tiden åt till att sitta framför datorn och dubbeldokumentera, i olika system som inte samspelar med varandra, säger Lina Nilsson.

Utmanar hierarkierna

Införandet av olika it-system har också lett till att tidigare självklara hierarkiska strukturer börjat krackelera och skapat en otrygghet hos personalen. Plötsligt kanske en undersköterska kan mycket mer om it än vad läkarna på avdelningen gör.

Lina Nilsson ger flera exempel på såväl undersköterskor som sjuksköterskor som med stor entusiasm engagerat sig i nya it-system, men sen backat på grund av det motstånd de mött från kolleger högre upp i hierarkin.

Sjuksköterskor känner också att mycket av det som de tidigare tog ansvar för numera görs av datorer, till exempel överrapportering av patienter. Tidigare samlade sjuksköterskan till rapporteringsmöte eller diskuterade enskilda patienter direkt med den sjuksköterska som skulle ta över. Numera finns all information i datorn.

Hotar yrkesrollen

– I takt med att vården blivit allt mer it-beroende har sjuksköterskorna tappat en del av de uppgifter som förr gjorde att de kunde känna sig lite viktiga. De nya datasystemen har gjort dem mer osäkra på deras roll i hierarkin, säger Lina Nilsson.

Enligt Lina Nilsson hotar it-utvecklingen yrkesrollen.

– Som sjuksköterska är du expert på en väldig massa saker inom ditt yrkesområde. Men när det kommer till it är det få som känner att de verkligen behärskar det. Det blir en stark krock mot tron att erfarenhet faktiskt betyder någonting och är viktigt. Många upplever att den som är duktig på it har högre status än den som är duktig i sin yrkesroll.

Fakta

  • Lina Nilsson har i fyra olika delarbeten studerat vad som hänt vid införandet av olika datasystem i vården. Hon har intervjuat och gjort observationsstudier på olika vårdavdelningar. Totalt ingår ett 80-tal personer, varav de allra flesta är sjuksköterskor.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida