Doktorander missnöjda med handledare

1 augusti 2008

Åtta av tio doktorander ger sin utbildning högt betyg, visar Högskoleverkets rapport Doktorandspegeln 2008. Men bristerna i handledningen, som uppmärksammades med förra enkäten 2003, finns fortfarande kvar. Nästan hälften av doktoranderna tycker inte att de får tillräcklig handledning. Många anser att handledaren visar för lite intresse för deras studier och att de inte får någon konstruktiv kritik.

www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida