En av tre klarade inte tredje terminen på sjuksköterskeutbildning

En av tre klarade inte tredje terminen på sjuksköterskeutbildning
En tredjedel av eleverna på Mittuniversitetets sjuksköterskeutbildning klarade inte tentorna under tredje terminen. Arkivbild: Colourbox

Aldrig tidigare har Mittuniversitetet haft så många studerande på sjuksköterskeutbildningen som inte klarat sin tentamen i medicin och kirurgi under tredje terminen. 44 elever blev inte godkända i våras och fick inte gå vidare till nästa termin.

14 december 2010

Just nu går 82 av sammanlagt 126 studerande på Mittuniversitetets utbildningar i Östersund och Sundsvall sin fjärde termin på sjuksköterskeutbildningen. De gör sin andra längre verksamhetsförlagda del av utbildningen.

Men 44 elever fick inte gå vidare till den här terminen. De klarade inte sin tentamen i medicin och kirurgi förra terminen, trots att de fick chans till två omtentor.

Alla blev antagna

– Det har aldrig förut hänt att vi har haft så många som inte har klarat sig, normalt brukar det handla om 15-16 studerande, säger Titti Melin Johansson, som är programansvarig för sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet.

Orsaken kan vara att när de här eleverna sökte utbildningen för två år sedan blev alla antagna på grund av att det inte var så många sökande och därför blev det en grupp där flera hade låga betyg från gymnasiet.

Titti Melin Johansson säger att det har varit en svag grupp och att man har försökt ge studenterna så mycket stöd som möjligt.

– Samtidigt måste vi hålla uppe våra kvalitetskrav. Man får inte göra hur många omtentor som helst och vi kan inte sänka kravnivån för att de ska klara sig. Det måste också ligga i studenternas eget intresse att läsa och plugga mycket, säger hon.

Kräver tid och studieteknik

Det är inte så att undervisningen är för dålig eller kursen för svår?

– Det här är en svårare del av utbildningen och vi har jobbat mycket med utformningen, bland annat har vi delat upp tentorna. Studenterna själva är, enligt de utvärderingar vi har haft, väldigt nöjda.  Men kursen kräver tid och att man har god studieteknik.

De 44 sjuksköterskestudenter som inte klarade sin tentamen i medicin och kirurgi fick inte gå vidare eftersom det krävs att man har en viss kunskap för att få göra den verksamhetsförlagda utbildningen under fjärde terminen.

40 av dem omregistrerade sig på kursen den här terminen och har nyligen gjort ett nytt försök att klara tentan i medicin och kirurgi. Proverna är under rättning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida