Engelska för sjuksköterskor

4 maj 2007

I höst startar Högskolan i Halmstad fyra distanskurser
i engelska med specialinriktningar. En av dem, Medical English, riktar sig till sjuksköterskestudenter och anställda i sjukvården. Kursen ger en introduktion till medicinsk fackterminologi och kursdeltagarna får också lära sig hur man dokumenterar och skriver rapporter i sjukvården.

Kursledaren Chris Allen är engelsman. Han tycker att till exempel sjuksköterskestudenter med planer på att arbeta utomlands kan ha nytta av kursen. Den kommer att bedrivas på kvartsfart på distans, så att den går att kombinera med andra studier eller arbete. www.hh.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida