Ensamhet ger längre vårdtid hos dem med kronisk hjärtsvikt

Upplevd ensamhet och brist på socialt stöd kan leda till att patienter med kronisk hjärtsvikt får fler och längre återinläggningar på sjukhus.

25 oktober 2011

Det är sjuksköterskan Caroline Löfvenmark vid Karolinska institutet i Stockholm som till sin avhandling intervjuat 149 patienter med kronisk hjärtsvikt. Hon fann att fler kvinnor än män och fler yngre upplevde sig vara ensamma och i avsaknad av starka sociala nätverk.

Fler sjukhusdagar

Gemensamt för dessa var att antalet inläggningar och antalet dagar på sjukhus var fler än för patienter som upplevde att de hade ett gott socialt stöd.

Avhandlingen visar också att närstående till patienter med hjärtsvikt och som deltagit i ett multiprofessionellt utbildningsprogram upplevde ökad förståelse, kunskap och säkerhet gentemot de anhörigas sjukdom, vilket i sin tur bidrog till en ökad förmåga att stödja dessa.

Vanligaste orsaken

Bland personer över 65 år är kronisk hjärtsvikt den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse.  Totalt uppskattas antalet personer i Sverige med kronisk hjärtsvikt uppgå till mellan 200 000 och 250 000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida