Etthundratjugo färre specialistutbildade sjuksköterskor

Minst en omgång färre specialistutbildade sjuksköterskor — det är ett gemensamt problem för universitetet, landstinget, Akademiska sjukhuset och sjukvårdsregionen.

3 december 2008

Det säger Britt-Marie Jakobsson, utbildningsledare för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Uppsalas utbildning av specialistsjuksköterskor var en av utbildningar som underkändes av Högskoleverket (HSV) i går.

Universitetet har tidigare varit godkänt för alla tio inriktningar som finns. Just nu pågår utbildning inom åtta specialiteter: Anestesi, intensivvård, operation, ambulanssjukvård, barn- och unga, distrikt, psykiatri och onkologi.

Besked inom några veckor

Till hösten hade man tänkt starta en utbildning i vård av äldre.

Hur ska man hantera den uppkomna situationen? Kan man samarbeta med till exempel Karolinska institutet (KI)? Hur ska det bli med de 15 lärare som berörs? Än så länge famlar universitetsledningen.

– Nu måste vi samla ihop oss. Ledningen diskuterar problemen just nu. Vi hoppas det ska klarna inom de närmaste veckorna, säger Britt-Marie Jakobsson.

Men en diskussion om att samarbeta med KI står definitivt på dagordningen. De båda lärosätena står inför samma problem, KI som fick grundutbildningen underkänd och Uppsala universitet med sin underkända specialistutbildning.

Slår ifrån sig kritiken 

– Vi måste försöka hjälpa varandra. Vi får försöka öka antalet platser på grundutbildningen hos oss och hoppas att KI kan öka antalet platser på specialistutbildningen hos sig, säger Britt-Marie Jakobsson.

Hon säger också att universitetet kan fortsätta att ge fristående kurser. Det kan vara vårdvetenskap på D-nivå för sjuksköterskor med en äldre utbildning, men också korta kurser i till exempel suturteknik.

Prodekanus Olle Nilsson, ordförande för grundutbildningskommittén på den medicinska fakulteten, är kritisk mot HSV:s utvärdering.

– Vi anser själva att vi på alla punkter har kunnat åtgärda den kritik som Högskolverket har framfört. Vi har satsat stora resurser på att utveckla dessa utbildningar.

Ifrågasatt akademisk kompetens

Men HSV tyckte alltså inte att det räckte.

– Högskoleverket har främst granskat formen för utbildningar, inte innehållet. Det har heller inte funnits någon kritik mot den medicinska kompetensen hos sjuksköterskor eller lärare – tvärtom tycker man att vi har satsat för mycket på denna del, säger Olle Nilsson.

HSV:s kritik gäller främst formerna för omvårdnadsämnet och den akademiska kompetensen hos lärarna.

– Det tar lång tid att rekrytera akademiska lärare. Men vi har ändå tillsatt en rad tjänster, säger Olle Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida