Få svar om specialistsjuksköterskeutbildningen

Vårdgivare och lärosäten ska samarbeta bättre kring specialistutbildningen. I övrigt saknades många svar i behörighetsutredningen som blev offentlig i dag. (UPPDATERAD 14:15)

I dag överlämnades den statliga behörighetsutredningen till socialminister Göran Hägglund (KD). Vårdförbundet hade hoppats på flera konkreta förslag kring specialistsjuksköterskeutbildningen, alltså behovet av att fler utbildar sig och vem som ska bekosta utbildningen. Men på de flesta punkter hänvisar utredningen tillbaka till arbetsmarknadens parter.

Ingen ST-modell

När det till exempel gäller att låta sjuksköterskor specialistutbilda sig efter läkarnas modell, ställer sig utredningen kallsinnig. Slutsatsen är att det i så fall måste utredas vidare. Samma sak med kraven på att enbart specialistsjuksköterskor ska få arbeta inom vissa områden och att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor i vården – utredningen backar inte upp utan hänvisar till att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Utredaren konstaterar också att lönefrågan ska regleras mellan arbetsmarknadens parter.

Utredningens förslag 

Utredaren har haft flera uppgifter och här är några av förslagen:

  • Inga fler yrkesgrupper ska få legitimation. I dag finns 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården och det räcker, anser utredaren. Idén om att även cytodiagnostiker skulle få legitimation skrotas alltså.
  • Mer flexibel specialistutbildning. Ett uppdrag var att undersöka hur man kan få fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Därför föreslås nu att Högskoleverket får ett nytt uppdrag att se hur samarbetet mellan lärosäten och vårdgivare kan utvidgas och bli bättre. Uppdraget ska utföras i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Inrätta alternativmedicinskt register. Det ska bli tydligare för allmänheten vad som räknas till hälso- och sjukvård. Därför ska ett nytt register hos Konsumentverket upprättas över de som utövar alternativa behandlingsformer och som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För att få registrera sig måste man vara medlem i en yrkesorganisation. En ny lag ska reglera vad som gäller för registret och vilka begränsningar utövarna omfattas av. Läkarförbundet är mycket kritiskt och menar att registret kan uppfattas som ett godkännande av ovetenskapliga behandlingsmetoder och är ett hot mot rättsäkerheten.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida