Får ha kvar rätten att ge masterexamen

Högskolan Kristianstad får utfärda masterexamen inom området hälsovetenskap även i framtiden. Det beslutade Högskoleverket i november.

Sommaren 2007 var Högskolan Kristianstad en av de första högskolorna att få rätt att utfärda masterexamen inom området hälso­vetenskap. Men redan när examensrätten beviljades påpekade Högskoleverket att det fanns svagheter i ansökan. Dessa skulle åtgärdas inom ett år.

– Bristerna handlade om att det inte var tydligt beskrivet hur studenterna skulle kunna nå de höga mål som finns vid en masterutbildning. Vissa kursplaner saknades dessutom helt, säger Karin Järplid Linde, utredare på Högskoleverket.

Nu har Högskolan Kristianstad tydliggjort kurs- och utbildningsplanerna och tagit itu med mindre detaljer som kritiserades. Det fanns otydligheter i instruktionerna, medger Karin Järplid Linde, så även Högskoleverket har fått göra korrigeringar.

– Detta var första gången högskolorna kunde ansöka om masterexamensrätt så det fanns många frågetecken att räta ut. Nu har vi tydligare instruktioner för vad som ska finnas med i ansökan om examensrätt för masterutbildningar, säger Karin Järplid Linde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida