Fler akademiker än någonsin?

1 september 2009

Det årliga tillskottet av examinerade från universitet och högskolor är dubbelt så stort som antalet personer med högre utbildning som går i pension varje år. ?Med varje årskull högskoleutbildade som kommer ut på arbetsmarknaden sker alltså en uppgradering av kompetensen i arbetskraften. ?

www.hsv.se ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida