Fler ska fås att specialistutbilda sig

Regeringen vill få svar på hur sjuksköterskor ska kunna lockas att specialistutbilda sig. Även cytodiagnostikernas behov av en egen yrkeslegitimation ska prövas.

Under flera år har det rått stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom flera områden.

I den behörighetsutredning som regeringen tillsatte i början av april har utredarna därför fått i uppdrag att försöka ge svar på hur fler sjukskötersk­or ska lockas att söka sig till specialistutbildningarna.

I utredningsdirektivet förs flera orsaker till dagens bristsituation fram. En är att sjuksköterskor, till skillnad mot läkare, inte får lön under specialistutbildningen utan ofta måste bekosta utbildningen själva.

Ett annat hinder är att många specialistutbildningar bara ges på vissa platser i landet, vilket gör det svårt för många att förena utbildningen med familjeliv.

En annan orsak som nämns är att avslutad utbildning inte alltid leder till några påtagliga skillnader i arbetsuppgifter eller lön.

? Det är alldeles för tidigt att uttala sig om åtgärder. Vi kommer att titta på alla de där delarna och se vad man kan göra, säger Ann-Christin Tauberman som leder utredningen.

Hon var tidigare generaldirektör vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tlv, men sparkades nyligen därifrån av regeringen.

Ann-Christin Tauberman ska även utreda om fler yrkesgrupper än i dag ska få legitimation eller skyddad yrkestitel, bland andra cytodiagnostiker och ortoptister.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida