Flest barnmorskor i Västsverige

29 februari 2008

Antalet barnmorskor har ökat med 13 procent mellan åren 1995 och 2005 visar Socialstyrelsens årliga beräkning som publicerades i februari. Trots det bedöms efterfrågan vara större än tillgången. Enligt rapporten fanns det lägst antal barnmorskor i relation till befolkningsmängden i syd-östra sjukvårdsregionen med 59 per 100 000 invånare. Flest barnmorskor i relation till befolkningsmängden fanns i den västsvenska sjukvårdsregionen, med 83 barnmorskor per 100 000 invånare. Mätningen gjordes 2005.
www.socialstyrelsen.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida