”Förläng specialistutbildningen”

Både studenter och lärare blir stressade av ökade krav och examen drar ut på tiden. Därför måste specialistutbildningarna inom akutsjukvård förlängas med en halv termin, kräver representanter för lärarna.

10 september 2009

I samband med Bolognaprocessen lades alla specialistsjuksköterskeutbildningar på avancerad nivå och en magisteruppsats på 15 högskolepoäng tillkom. Detta har det nationella lärarnätverket inom akutsjukvård reagerat på och i ett brev till utbildningsdepartementet kräver de att utbildningen inom anestesi, intensivvård, operation och prehospital vård förlängs med en halv termin, motsvarande 15 högskolepoäng.

– Grundproblemet är att man har fört in ett examensarbete utan att välja bort något annat och det får konsekvenser, säger Tanja Dunerbrandt, adjunkt på Mälardalens högskola.

Vissa studenter klarar de ökade kraven men en stor grupp blir stressade och deras examen drar ut på tiden, säger hon. Det innebär också att lärarna blir frustrerade och tvingas jobba över på sommaren.

För mig finns det inget motsatsförhållande mellan yrkeskompetens och akademisk kompetens. Båda delarna behövs. Men specialistutbildningarna har haft samma längd i decennier samtidigt som kunskapsutvecklingen och kraven har ökat kraftigt. Dessutom har tempot ökat och allt mer svårt sjuka patienter ska vårdas, säger hon.

Utbildningarna spretar

Tanken med Bologna var att harmonisera utbildningarna men i stället har det blivit tvärtom, menar brevskrivarna. Vissa skolor erbjuder uppsats på 15 poäng, medan andra utfärdar en yrkesexamen efter 7,5 poäng och låter studenterna slutföra uppsatsen senare i en fristående kurs.

Lärarnätverket har inte fått någon reaktion på sitt brev ännu men hoppas att den pågående utredningen om specialistutbildningarna ska titta på frågan. Utredningen ska vara klar den 1 april 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida