Forskning: musik kan lugna och läka kroppen

Forskning: musik kan lugna och läka kroppen
Studien visar tydligt att musiken påverkar hjärtat, enligt forskaren Björn Vickhoff. Arkivbild: Colourbox

Ett banbrytande forskningsprojekt undersöker hur kroppen reagerar på musik. Förhoppningen är att kunna använda musik i klinisk verksamhet, till exempel lugnande inför en operation, som smärtlindring, eller för att stimulera till läkning.

30 april 2012

Kroppens partitur är det passande namnet på forskningsprojektet vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Med hjälp av avancerad teknik kartläggs kroppens biologiska reaktion på olika musikformer.

– När vi får svar på våra frågor är steget inte långt till att kunna använda kunskapen medicinskt, där musik kan bli ett komplement till medicinering, säger Björn Vickhoff, forskare vid Centre of Brain Repair vid Sahlgrenska akademin.

Inför operation

Målet är att musiken ska kunna användas till exempel i lugnande syfte inför en operation, som smärtlindring, för att stimulera hjärnans förmåga till självläkning, för att motivera och stimulera rehabilitering efter till exempel stroke och stödja rörelser hos Parkinsonpatienter.

I forskningsprojektet fick 20 personer i olika åldrar lyssna på olika slags musik: lugn, deppig, entusiastisk och skräckinjagande.

Forskarna mätte försökspersonernas neurofysiologiska reaktioner i form av puls, pulsvågshastighet, andningsfrekvens, fingertoppstemperatur, hudens ledningsförmåga samt oxytocin- och adrenalinnivåer.

Musiken ger respons i kroppen

Musikens variationer orsakade en motsvarande respons i form av fysiologiska, neurologiska och kardiovaskulära reaktioner.

– Det är som att kroppen har ett eget partitur där varje händelse i musiken har sin motsvarighet i kroppsliga händelseförlopp, säger Björn Vickhoff.

De slutgiltiga resultaten av studien kommer att presenteras senare i år, men de preliminära resultaten gör Björn Vickhoff entusiastisk:

– Studien visar tydligt att musiken påverkar hjärtat. Eftersom impulserna från hjärtat till hjärnan är fler än impulserna från hjärnan till hjärtat är detta intressant. Att kunna påverka hjärtat och cirkulationen med musik kan vara betydelsefullt eftersom en stor del av komplikationerna vid operation orsakas av cirkulationsstörningar, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida