Hetast på arbetsmarknaden: manliga specialistsjuksköterskor

Ett år efter examen har nästan alla manliga specialistsjuksköterskor etablerat sig på arbetsmarknaden. Bland kvinnorna är andelen 91 procent.

10 december 2010

De manliga specialistsjuksköterskorna är lika eftertraktade som läkarna, 97 procent har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter avslutad examen, enligt en rapport från Högskoleverket.

Analysen visar att Vårdförbundets grupper generellt har lätt att komma in på arbetsmarknaden efter utbildningen. Men bland sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är det lättare för männen att få jobb än för kvinnorna. Bland biomedicinska analytiker är det i princip lika mellan könen.

Examen                                   Andel etablerade i procent
                                                        Samtliga     Män       Kvinnor
Biomedicinsk analytiker           80              79             81
Sjuksköterska                                84              92             83
Specialistsjuksköterska             92              97             91

Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har funnits ända sedan Högskoleverket 2005 började mäta etableringen på arbetsmarknaden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida