KI och tre till får tillbaka examensrätten

KI och tre till får tillbaka examensrätten
Utbildningarna har förnyas och får nu åter rätt att examinera studenter. Foto: Colourbox.

Från och med i höst kan Karolinska institutet, Uppsala universitet och Högskolan i Skövde börja utbilda sjuksköterskor igen och Örebro universitet biomedicinska analytiker. Det meddelar Högskoleverket i dag.

I slutet av 2008 drog Högskoleverket in examensrätten för sjuksköterskeutbildningarna vid Karolinska institutet i Stockholm och Högskolan i Skövde, specialist-sjuksköterskeutbildningen i Uppsala samt biomedicinska analytiker-utbildningen i Örebro.

Enligt Högskoleverkets granskning höll de inte tillräckligt hög kvalitet.

Sedan de hade åtgärdat bristerna och förnyat utbildningarna ansökte lärosätena i höstas om att åter få starta utbildningarna. Efter att ha granskat ansökningarna meddelar Högskoleverket i dag att samtliga utbildningar nu uppfyller kvalitetskraven och att de därför får sin examensrätt åter.

Utbildningen på Karolinska institutet kommer dock att följas upp av Högskoleverket inom två år, eftersom utvecklingen av den nya utbildningen fortfarande pågår.

Följande förändringar har gjorts eller är på gång på de lika utbildningarna:

Karolinska institutet – sjuksköterskeprogrammet grundnivå: Två professorer och tio lektorer i omvårdnad rekryteras. Handlingsplan för kompetensutveckling hos lärarna. Disputerade lärare frigörs från administrativa uppgifter för att kunna delta mer i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen ökar. Huvudämnet omvårdnad har definierats tydligare.??

Högskolan i Skövde – sjuksköterskeprogrammet grundnivå: Antalet studenter minskas kraftigt. Lektorerna får forska på 40 procent. Specialkurs i omvårdnad för 40 lärare. Kombinationstjänster tillsätts där kliniskt arbete på sjukhus varvas med undervisning och forskning.

Uppsala universitet – sjuksköterskeprogrammet specialistnivå: Sju inriktningar men avvaktar med kirurgi och operation. Äldrevård ska ges i samarbete med Karolinska institutet. Fler lektorer har rekryterats och huvudämnet – vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad – har tydliggjorts.

Örebro universitet – utbildningen till biomedicinsk analytiker: De två inriktningarna mot laboratoriemedicin och fysiologi har gjorts om till en generalistexamen. Fler lärare har rekryterats.??

Även Högskolan i Kalmar och Växjö universitet kritiserades 2008. Kalmar förlorade rätten att utfärda magisterexamen inom biomedicin och i Växjö drogs utbildningen till röntgensjuksköterska in. Dessa lärosäten har dock valt att avvakta med att söka examensrätt på grund av sammanslagningen till Linnéuniversitetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida