Akademisk specialisttjänstgöring

Klart med AST-utbildning i Region Skåne

Klart med AST-utbildning i Region Skåne
Janet Parmvi har varit med och förhandlat fram avtalet om betalda utbildningsanställningar i Region Skåne. Foto: Ulf Huett

I går undertecknade Vårdförbundet och Region Skåne ett kollektivavtal om att införa akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, men även för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Avtalet garanterar full lön under utbildningen.

20 september 2017

– I dag finns inga specialistutbildningar reglerade av Socialstyrelsen för andra än sjuksköterskorna. Men avtalat gäller för kommande sådana. Dessutom kommer det att gälla för de sjuksköterskor som vill utbilda sig till barnmorska, säger Vårdförbundet Skånes förbundsombudsman Janet Parmvi som varit med och förhandlat fram det nya avtalet.

Innehåller mer än AST:en

Arbetsgivaren gick inte med på att kalla de nya så kallade utbildningsanställningarna för akademisk specialisttjänstgöring, AST, enligt den modell som Vårdförbundet tagit fram. Men enligt Janet Parmvi är det av underordnad betydelse eftersom innehållet är exakt detsamma som i AST:en och dessutom lite till.

  • Det spelar ingen roll om utbildningen ges på hel eller halvtid. Det har varit ett problem i andra landsting där utbildningen gått på helfart men arbetsgivaren bara tillåtit AST-liknande specialistutbildning på halvfart.
  • Arbetsgivaren står för utbildningslitteraturen som sen blir kvar på den enhet där studenten haft sin utbildningsanställning.
  • Den som gått utbildningen blir inte återbetalningsskyldig om hen av någon anledning inte fullföljer utbildningen.
  • Efter examen utlovas en specialisttjänst inom sex månader.
  • Lönesättningen sker individuellt och är inte satt i förväg.
  • Studenten förbinder sig inte att stanna kvar i regionen efter examen.
  • I avtalet sägs ingenting om hur många utbildningsanställningar som kommer att inrättas eller vilka områden som prioriteras. Det är upp till arbetsgivaren att avgöra.
  • I avtalet sägs heller ingenting om i vilken form utbildningen ska ges, det vill säga på hel- eller halvfart. Även detta avgörs av arbetsgivaren.

Inom regionen finns det redan i dag ett stort antal utbildningsanställningar som till innehållet liknar det som beskrivs i det nya kollektivavtalet. Utöver det får många sjuksköterskor som vill läsa vidare ett utbildningsbidrag på 19 000 kronor i månaden.

– Vi tror att utbildningsbidragen kommer att minska till förmån för ett större antal utbildningsanställningar. Arbetsgivaren har uttalat att det här är viktigt för dem. Vi uppfattar det som att regionen faktiskt vill utveckla våra medlemmar i sina respektive yrkesroller och skapa karriärvägar för dem, säger en nöjd Janet Parmvi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida