Legitimerade och disputerade får egna kvoter på läkarutbildning

Legitimerade och disputerade får egna kvoter på läkarutbildning
Sjuksköterskor och andra legitimerade i vården med fem års erfarenhet i yrket får från i höst tre egna platser på läkarprogrammet i Umeå. Arkivbild: Colourbox

Från höstterminen har Umeå universitet vikt tre platser på läkarutbildningen för sökande med legitimation och tre för sökande med doktorsexamen.

Sedan flera år tillbaka är en tredjedel av de 100 platserna på läkarprogrammet i Umeå avsatta för studenter som söker utbildningen i en grupp där urvalet beslutas lokalt. Den gruppen rangordnas utifrån både högskolepoäng, betyg, eventuell annan relevant erfarenhet och intervju.

Alla doktorerade

Nu har den gruppen delats i tre. Den ena har 27 platser och där väljs studenterna ut som tidigare, de andra två grupperna har tre platser var. En grupp är för sökande som har svensk doktorsexamen.

– Det kan vara inom vilket ämne som helst. Disputerade har studieteknik, motivation och förmåga att hantera komplexa system. Med en doktorsexamen i botten räknar vi med att studenterna kan vilja fortsätta engagera sig i forskning efter läkarutbildningen, berättar professor Per Lindström ordförande för medicinska fakultetens antagningskollegium och ansvarig för det särskilda urvalet.

Kvot för legitimerade

Den andra kvoten på tre platser är för sökande med legitimation som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, psykolog, psykoterapeut eller med socionomexamen och som dessutom har fem års dokumenterad erfarenhet i yrket.

– Vi har länge tänkt att det vore bra att ta vara på den erfarenhet som andra grupper i vården har. De har andra erfarenheter från vården som utbildningen skulle tjäna på att få del av, säger Per Lindström.

Högskoleprovet avgör

Vårderfarenhet har tidigare kunnat ge ett mindre tillägg vid poängberäkningen, men nu ger den alltså möjlighet att få en vikt plats. I båda grupperna rangordnas de sökande utifrån resultatet på högskoleprovet. För alla tre grupperna gäller fortfarande intagning efter intervju och alla måste förstås uppfylla de behörighetskrav i matematik, fysik, kemi och biologi som gäller för läkarlinjen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida