Livslångt lärande

Livslångt lärande

Pedagogik för sjuksköterskorHÅKAN SANDBERG (RED)?Studentlitteratur 2017www.studentlitteratur.se

Förmågan att vara pedagogisk är väsentlig för den professionella sjuksköterskan. Att patienter och anhöriga ska informeras, studenter handledas och den egna kunskapen byggas på är bara några exempel där det är nödvändigt att kunna lära och lära ut.

?Även att arbeta personcentrerat, och se hela människan i patienten, kräver ett pedagogiskt förhållningssätt, enligt bokens redaktör som är docent i vårdpedagogik vid Mälardalens högskola.

?Hans huvudsyfte med boken är att beskriva olika pedagogiska situationer i sjuksköterskans yrkesfunktion. Den innehåller kapitel som Pedagogisk handledning, Peer learning och Sjuksköterska, patient och närstående. ?

Boken är främst avsedd för sjuksköterskans grundutbildning men även för utbildning av specialistsjuksköterskor och för yrkesverksamma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida