Lund drar ner antalet platser på barnmorskeutbildningen

Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus är kritisk till  att var fjärde plats försvinner.

I tider av akut barnmorskebrist minskar Lunds universitet antalet platser på barnmorskeutbildningen.

– Det är smärtsamt, men vi har inte fått tillräckligt med pengar från staten, säger Cecilia Lundberg, vicedekan vid medicinska fakulteten, till TV4 Nyheterna Malmö.

Hög medelålder bland de anställda

Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus är kritisk till att en fjärdedel av alla utbildningsplatser dras in.

– Det är förstås bekymmersamt för oss, medelåldern på barnmorskorna på kvinnoklinikerna i regionen ligger på 50 år så det finns ett fortsatt behov att rekrytera, säger Andreas Herbst, verksamhets- och klinikchef, till Vårdfokus.

Region Skåne har fört en dialog med universitetet om hur de ser på neddragningen och regionens framtida behov, men vad det lett till känner han inte till. På frågan om det råder barnmorskebrist i Region Skåne svarar Andreas Herbst:

– Vi har en bemanning som inte klarar kort- och långtidssjukskrivningar, därför förstärker vi bemanningen inför sommaren. Men inte brist på samma sätt som i Stockholm.

Har startat sommarrekryteringen

Förra sommaren anställde man i princip bara semestervikarier på tre månader, i år har rekryteringen redan startat med de nyutbildade som gick ut i januari.

– För att klara sommaren har vi behövt starta rekryteringen redan nu. Det har det positiva med sig att de är varma i kläderna då semestrarna börjar, säger Andreas Herbst.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida