Magisterutbildning i äldrevård

29 februari 2008

»Äldres hälsa och omvårdnad« heter det nya magisterprogrammet som startar vid Högskolan i Skövde hösten 2008. Det är första gången ett magisterprogram i omvårdnad är inriktat mot äldrevård.

Kurserna på utbildningen betonar det goda åldrandet och vänder sig inte bara till sjuksköterskor. Även personer med andra människovårdande yrken får söka programmet – om de har en kandidatexamen. Ulla Hellström Muhli är ansvarig för utbildningen. Hon tänker sig att de sökande till exempel kommer att ha bakgrund som sjukskötersk­or, socionomer och psykologer.

– Poängen med att bredda intaget är att det krävs teamwork i äldrevården. Det skulle vara väldigt värdefullt om de som arbetar i äldrevården har en högre utbildning inom olika områden, säger Ulla Hellström Muhli.

Utbildningen är ett år lång och motsvarar 60 högskolepoäng. De studerande kan sedan välja att läsa ytterligare ett år för att få en master i Äldres hälsa och omvårdnad. Den kursen kommer att ges på distans i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping.

www.his.se/aldreshalsa

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida