Magsårsbakterie påverkas av kolhydrater i magen

Magsårsbakterie påverkas av kolhydrater i magen
Magsårsbakterien Helicobacter pylori är vanlig, men för de flesta orsakar den inga besvär. Arkivbild: Mostphotos

Många bär på magsårsbakterier — men vem som blir sjuk av dem avgörs bland annat av vilken sorts kolhydrater vi har i magen.

12 februari 2014

Varannan människa bär på magsårsbakterien Helicobacter pylori. För forskarna har det länge varit ett mysterium att så många kan ha den och vara helt symtomfria, medan bakterien hos andra leder till magsår eller i värsta fall magcancer.

Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg kommit en bit på väg när det gäller att lösa gåtan. Deras studier visar att det delvis beror på vilka kolhydrater som finns i magens slemhinna.

Kolhydrater med olika uppgifter

Slemhinnorna i våra magar skyddas av ett tunt lager slem, som utsöndras likt saliv och tvättar tarmvävnaden. Slemlagret innehåller stora proteiner kallade muciner och på dem finns kolhydrater som H. pylori-bakterien fastnar på.

Doktoranden Emma Skoog visar i sin avhandling att vi som individer har olika kolhydrater i magen som påverkar H. pylori-bakterien på olika sätt. En sorts kolhydrat kan hämma bakteriernas tillväxt medan en annan kolhydrat kan stimulera den.

Oklart om maten påverkar

– Det finns nästan 100 olika kolhydrater. Vi har bara kartlagt några av dem, men våra studier visar att det finns fler kolhydrater som hämmar tillväxten av H. pylori-bakterie än vad som tidigare varit känt, säger Emma Skoog.

Påverkas det av vilka kolhydrater vi äter?

– Det vet vi inte, men det vore intressant att titta på. Däremot vet vi att det finns stora individuella variationer när det gäller vilka kolhydrater vi har. Det beror bland annat på gener och blodgrupper.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida