Nu genomförs Vårdförbundets modell för specialistutbildning i flera landsting

Nu genomförs Vårdförbundets modell för specialistutbildning i flera landsting
Möjligheten att ha råd att studera till specialistsjuksköterska ökar när AST införs i flera landsting. Arkivbild: Colourbox

Men det är stora skillnader: Örebro planerar för att 100 ska få akademisk specialisttjänstgöring - i Jämtland blir det två.

12 februari 2015

Först ut att skriva kollektivavtal är landstingen i Kalmar och Blekinge, tillsammans med kommunen Heby i Uppsalatrakten.

De har valt den modell som Vårdförbundet driver som kallas AST, akademisk specialisttjänstgöring, och innebär att sjuksköterskor får möjlighet att utbilda sig till specialister inom ramen för sin anställning och med full lön.

Nationell reglering som ST

Ett intensivt arbete under valåret från Vårdförbundets sida börjar ge resultat. Kalmar utlyser nu 35 platser, medan Blekinge finansierar fem och kommunen Heby ett par platser.

– Jag hoppas att andra landsting och kommuner följer efter och att vi får en nationell reglering precis som vi har för ST-läkare, säger Sineva Riberio, ordförande i Vårdförbundet.

Och det är full aktivitet på andra håll i landet. I Örebro pågår förberedelserna för 100 specialisttjänster.

– Vi håller tidsplanen och räknar med att de första tjänsterna är igång till hösten. Det är en genomarbetad satsning och medlemmarna är sugna på att söka platserna, säger Sahra Strandberg, ordförande för Vårdförbundet i Örebro.

Stor brist på specialist

Bristen på specialistsjuksköterskor runt om i landet är stor. Några av de specialiteter som är mest efterfrågade är psykiatri-, äldre- och barnsjuksköterskor.

I Jämtland har det just blivit klart att landstinget finansierar två specialistsjuksköterskors lön utifrån Vårdförbundets modell.

– Nu har vi möte med landstingspolitikerna i början av mars. Helst vill vi att sjuksköterskorna ska kunna söka till högskolan redan i april, säger Barbro Englesson, ordförande för Vårdförbundet i Jämtland.

Situationen i landet:

 • Kalmar läns landsting: kollektivavtal klart för 35 utbildningstjänster.
 • Blekinge läns landsting: kollektivavtal klart för 5 utbildningstjänster.
 • Heby kommun: Kollektivavtal klart för 2-3 utbildningstjänster.
 • Örebro: Beslut finns om 100 tjänster. Start hösten 2015.
 • Jämtland: Beslut finns om 2 tjänster.
 • Västerbotten: Beslut finns om 5 tjänster.
 • Västmanland: Beslut finns om 8 platser på en klinik på sjukhuset i Västerås.
 • Västra Götaland: 60 utbildningsplatser med full lön per år under tre år. Uppfyller inte kraven på AST helt.
 • Skåne: 50 utbildningsplatser med full lön. Regionen vill inte teckna kollektivavtal om dessa.
 • Södermanland: Inom psykiatrin finns möjligheten till utbildning med full lön.
 • Värmland: Långt framskridna planer. Beslut i vår.

Diskussioner om att införa utbildningstjänster enligt AST-modellen förs i flera landsting i Sverige. Vissa har redan olika varianter, men ofta får den studerande inte behålla hela sin lön under specialistutbildningen och måste också binda sig att arbeta kvar två år.

Det här är AST – akademisk specialisttjänstgöring

 • Sjuksköterskan har en speciell tjänst och går sin specialistutbildning på universitet eller högskola.
 • Utbildningstjänsten är reglererad i ett kollektivavtal.
 • Utbildningen genomförs till stor del i vårdverksamheten för att integrera teori och praktik.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida