personcentrerad vård

Ny onlineutbildning lär ut personcentrerad vård

Ny onlineutbildning lär ut personcentrerad vård
Utbildningen har testats av grupper på flera olika slags arbetsplatser. Foto: Daniel Persson/Göteborgs universitet.

Mer än hälften av landets regioner har tagit beslut om att arbeta för att införa personcentrerad vård. Behovet av kunskap är stort — därför lanseras nu en öppen och helt gratis utbildning.

– Även om många numera känner till personcentrerad vård får vi ofta frågan hur man kan börja arbeta personcentrerat. Därför har vi skapat det här verktyget så att alla som vill själva kan genomföra en utbildning, säger Irma Lindström Kjellberg som är senior rådgivare på GPCC.

Det är GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, som har tagit fram den nya onlineutbildningen som heter Med Människa. Utbildningen är öppen, gratis och genomförs i grupper på fyra-sex personer med mixade yrkeskompetenser.

För alla inom vård och omsorg

– Utbildningen riktar sig till all personal inom vård och omsorg. Den kan genomföras på vårdcentraler, i äldreomsorgen, inom psykiatrin, på sjukhusavdelningar – överallt. Vi vet att sjuksköterskor har blivit vana att tänka personcentrerat, men för att få till förändring är det viktigt att alla deltar och att även ledningen stöttar och finns med, säger Irma Lindström Kjellberg.

.

Vid GPCC bedrivs ett 30-tal forskningsprojekt inom personcentrerad vård och de som är knutna hit är ofta ute och föreläser och utbildar i personcentrerad vård.

– Men vi kan inte vara överallt så därför skapade vi den här utbildningen. Dessutom är bästa sättet att få till en förändring att utgå från den egna arbetsplatsen, säger Irma Lindström Kjellberg.

Har testats i verkligheten

Utbildningen har testats och skapats i samarbete med ett 50-tal personer i sex olika grupper på olika slags arbetsplatser. Den består av nio moduler: tre om partnerskap, tre om patientberättelsen och tre om dokumentation.

Tillsammans med ett startmöte blir det tio träffar och dessutom ges uppgifter som ska göras mellan träffarna. Syftet är hela tiden att öka patienternas inflytande i den egna vården.

Måste ut på golvet

– Det handlar om att göra patienten till en medaktör, göra överenskommelser och dokumentera i en gemensam hälsoplan, förklarar Irma Lindström Kjellberg.

Vad tänker du om framtiden för begreppet personcentrerad vård, håller det på att införas brett nu?

– Ja! Men sen ska det också ut på golvet och det är just det vi vill få fart på med den här utbildningen. För vi har fortfarande mycket kvar att göra när det gäller patienternas inflytande och delaktighet. Vi gör gärna saker för patienten, talar om vad som är bra för dem och så – men för lite tillsammans med patienten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida