Ny sjuksköterskeutbildning i Norrtälje

En ny sjuksköterskeutbildning på distans startar i Norrtälje i januari. Samarbetet med kommun och lokala vårdaktörer garanterar studenterna verksamhetsförlagd utbildning.

7 oktober 2011

Högskolan i Gävle startar i januari en distansutbildning för sjuksköterskor på grundnivå i Norrtälje. Ovanligt nog har Högskolan i Gävle fått tillträde till en ort i ett annat län, vilket betyder att Stockholms läns landsting släppt ifrån sig ett antal platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

– Vi behövde inte göra några eftergifter, men det tog ett och ett halvt år innan avtalet med Stockholms läns landsting var klart, säger Gunilla Mårtensson, utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Utbildningen kommer att rymma 18 studenter per år, vara både teoretisk och klinisk och dessutom måste de studenter som går utbildningen göra sin VFU i kommunen.

– Kommer man in där ska man vara där också, säger Gunilla Mårtensson.

Norrtälje kommun ligger bakom initiativet, mot bakgrund av en vilja att tillfredsställa det lokala behovet av sjuksköterskor.

Det finns ingen fara för kvaliteten när det handlar om en distansutbildning?

– Att utbilda sig till sjuksköterska helt på distans är inte möjligt. Det är studieortsbaserad distans. Yrket kräver ändå kontakt med människor Men tre gånger i månaden åker studenterna till Gävle för att delta i undervisning med högskolans andra sjuksköterskestudenter, säger Gunilla Mårtensson.

Bara dagarna efter att högskolan meddelade den nya utbildningen har de redan fått två sökande per plats.

– Vi ligger bra till, nära både Stockholm och Uppsala, så jag tror att vi kan komma över vårt normala tre sökande per plats, säger Gunilla Håkansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida