Ny utbildning för arbete på kvinnjourer

4 januari 2008

Den 25 januari 2008 startar Härnösands folkhögskola lan­dets första yrkesinriktade kurs för arbete på kvinnojourer.
Utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta, eller redan arbetar, på en kvinnojour. Syftet är att stärka yrkesrollen och ge den legitimitet. Kursen berättigar till studiemedel från CSN och ges som distansutbildning på halvfart.

Läs mer på: www.hfs.se.
Kontakt: ingrid.nilsson@hfs.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida