Onkologisjuksköterska Karolinskas yngsta professor

Onkologisjuksköterska Karolinskas yngsta professor
Från den första oktober är onkologisjuksköterskan Pernilla Lagergren professor i kirurgisk vårdvetenskap på Karolinska institutet i Stockholm.

Onkologisjuksköterskan och forskaren Pernilla Lagergrens kometkarriär har gjort henne till Karolinska institutets just nu yngsta professor.

Pernilla Lagergren har fått en del gjort sedan hon gick ut sjuksköterskeprogrammet i Umeå 1999. Två år senare var hon specialistsjuksköterska i onkologi och 2006 disputerade hon på en avhandling om hur patienter påverkas av cancer i matstrupen.

Sedan följde ett och ett halvt år som postdoc i Bristol och förra året blev hon docent. Till det kommer familjen med de fyra barnen, två egna och två bonus.

Du är 34 år. Från den första oktober är du professor och sedan tidigare ledare för en forskargrupp, hur hinner du med allt?

Ja, det är fullt göra dygnet runt. Vi har inte ens hunnit uppdatera telefonsvararen med senaste barnet som redan är ett år, säger Pernilla Lagergren och skrattar.

Varför ville du bli professor?

Det är en kvalitetsstämpel på att arbetet man gör är av bra kvalitet. Och så är det ärofyllt. Men jag trodde väl inte att det skulle gå så fort att bli professor, även om själva processen har varit lång. Det har varit tio månaders granskning av olika instanser att jag uppfyller de kriterier som ställs.

Följer det med några fördelar med titeln för din del?

Det förändrar inte mitt arbete. Jag leder redan en forskargrupp och det arbetet fortsätter som förut, men förhoppningsvis ännu intensivare. Och så hoppas jag att det blir lättare att få forskningsanslag.  Cancer i matstrupen är en svår sjukdom med dålig prognos, minsta förbättring i livskvalitet är till vinning för patienten.

Är du en tävlingsmänniska?

Som ung var jag en fighter och fortfarande ger jag mig inte i första taget. Men jag tävlar inte med andra hela tiden, det är forskningen som driver mig. Och så vill jag vara en bra förebild för andra. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida