Osteopatutbildning inte högskolemässig

2 oktober 2009

Stiftelsen Skandinaviska osteopathögskolan i Göteborg ansökte 2007 om att utbildningen skulle berättiga till studiestöd. Men nu har Högskoleverket sagt sitt. Verket anser inte att utbildningen är högskolemässig. ?

Beslutet grundar sig bland annat på att ingen lärare forskar eller har avlagt doktorsexamen, att förkunskapskraven för antagning till skolan är »oroande låga« och att studenternas rätt att medverka i beredande och beslutande organ inte är formellt säkerställd.?

www.hsv.se ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida