Östergötland satsar på betald specialistutbildning

"Ett steg i rätt riktning", anser Vårdförbundet.

Med början nästa år kommer sjuksköterskor som arbetar i Region Östergötland att kunna specialistutbilda sig med bibehållen grundlön.

10 miljoner extra

Den politiska majoriteten i regionen vill avsätta 10 miljoner kronor extra för att få fram fler specialistsjuksköterskor. Det är sjukhusens kliniker och vårdcentralerna som själva avgör inom vilka områden det finns behov av specialistkompetens.

– I dag ser vi ett behov av fler specialistsjuksköterskor inte bara i Östergötland utan i hela landet. Vi behöver därför göra det mer attraktivt att vidareutbilda sig. Satsningen på att låta sjuksköterskor behålla sin grundlön när de specialistutbildar sig är en viktig del i att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och vårdens kvalitet, säger regionrådet Kaisa Karro (S) i ett pressmedelande.

Inget avtal med Vårdförbundet

Vårdförbundet har länge drivit frågan om att införa AST, akademisk specialisttjänstgöring, och i flera andra landsting/regioner har Vårdförbundet skrivit avtal om att införa AST-modellen. I Östergötland finns inget sådant avtal, utan det här är ett ensidigt förslag från regionledningen. Trots det är Vårdförbundets ordförande i Östergötland, Helena Eriksson, nöjd.

– Vi tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Det är bra att arbetsgivaren tar ett övergripande ansvar och tillsätter pengar och att specialistutbildningen nu kommer att ske inom ramen för anställningen med bibehållen grundlön, säger Helena Eriksson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida