Östergötland satsar på specialistutbildning

Östergötland satsar på specialistutbildning
Målet är att 40 sjuksköterskor går specialistutbildning under 2016. Arkivbild: Mostphotos

Regionen inför utbildningstjänster som liknar AST - men vill inte teckna avtal med Vårdförbundet.

1 oktober 2015

Östergötland närmar sig de AST-tjänster för specialistutbildning som Vårdförbundet fått igenom i flera andra landsting och regioner. Nu satsar Östergötland på att låta specialistutbilda sjuksköterskor med bibehållen grundlön med start från årsskiftet.

40 sjuksköterskor utbildas

Regionen avsätter 18 miljoner kronor per år för utbildningstjänsterna. Målet är att 40 sjuksköterskor utbildas under 2016.

– Vi är måna om sjuksköterskornas karriär- och kompetensutveckling. Nu har vi höjt ambitionsnivån, när sjuksköterskorna inte behöver ta studielån eller gå ner i lön, säger Kaisa Karro, (S), ordförande i regionstyrelsens utskott för personal och kompetensförsörjning.

Tjänsterna utlyses där det finns ett behov av specialistsjuksköterskor. Sedan får sjuksköterskorna söka utbildningarna vid universitet eller högskola. Efter genomförd utbildning får specialistsjuksköterskan ett lönepåslag på 4 000 kronor.

Hade velat ha kollektivavtal

Konceptet liknar den akademiska specialisttjänstgöringen, AST, som drivs av Vårdförbundet. Förbundet ser AST som en av lösningarna på problemen med brist på specialistsjuksköterskor. Östergötland lever upp till de flesta villkoren för AST, som bibehållen lön.

– Det är bra att regionen nu skapar förutsättningar för specialistutbildning inom ramen för anställning. Men jag hade velat att de tecknade ett kollektivavtal med Vårdförbundet och det vill de inte, trots att utbildningstjänsterna liknar AST. Ett avtal hade visat att vi är överens om förutsättningarna och en vilja till samarbete med den fackliga organisationen, säger Helena Eriksson, Vårdförbundets ordförande i Östergötland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida