På djupet om klinisk prövning

30 november 2007

I vår startar en utbildning i klinisk prövning av läkemedel och medicintekniska produkter vid Göteborgs universitet. Den omfattar 30 högskolepoäng uppdelat på fyra fristående kurser och vänder sig till sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som redan arbetar med kliniska prövningar. Enligt den projektansvariga, Lena Nyström, blir Göteborg därmed först i landet med att erbjuda en sammanhållen utbildning i klinisk prövning på universitetsnivå.

– Oavsett om det är sjuksköterskor eller andra personalkategorier som jobbar med kliniska prövningar så saknar de flesta en djupare utbildning. För dem kan de här universitetskurserna ge en bra grund att stå på för att känna sig trygg med sina arbetsuppgifter, säger Lena Nyström.

När nya läkemedel och medicintekniska produkter prövas ut i vården sker det under intensiv övervakning från olika myndigheter. Arbetet styrs av flera formella regelverk. Utbildningen vid Göteborgs universitet kommer bland annat att ta upp ämnen som patientinformation, hur studieprotokoll utformas, statistik och myndighetskontakter. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2008.

Kontakt: lena.nystrom@pharm.gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida