Placeboeffekten slår på automatiskt

Placeboeffekten slår på automatiskt

Placeboeffekten är omedveten och uppstår "automatiskt" visar forskare vid Karolinska institutet och Harvard Medical School efter experimentella studier i laboratoriemiljö. Det är de omedvetna förväntningarna som avgör snarare än de medvetna föreställningarna.

Tidigare har man trott att placebosvar, det vill säga positiva effekter som går utöver läkemedel eller behandling, förutsätter medvetna idéer eller förväntningar.

Forskarna visar nu genom experimentella studier att effekten kan uppstå ”automatiskt” även om man inte medvetet tänker att man ska bli bättre eller sämre. Detsamma gäller för noceboeffekten, då negativa förväntningar förvärrar symtom.

Omedvetna förväntningar

I en första experimentomgång utsattes 40 deltagarna för smärtsamma stimuleringar på ena armen i kombination med visuella signaler för hög eller låg smärta. I en andra omgång fick deltagarna se de visuella signalerna så snabbt att de inte kunde uppfatta dem medvetet.

Deltagarna skattade sin smärta smärta från 0-100. I båda studierna kunde forskarna se en tydlig placebo- respektive noceboeffekt. Det får dem att anta att omedvetna förväntningar och bedömningar är mer grundläggande för vårt beteende än de avsiktliga.

Det handlar om reaktioner i centrala nervsystemet som man inte har någon kontroll över, men som kan ha avgörande betydelse för hälsa och behandlingssvar. I ett behandlingsrum med medicinsk utrustning, sprutor och vita rockar kan processen starta automatiskt för att vi uppfattar signaler som omedvetet associerar till erfarenheter av tidigare, liknande situationer.

Ritualerna betyder mycket

– Resultaten hjälper oss att förklara hur exponering för vanliga inslag i medicinska miljöer omedvetet kan aktivera kraftfulla inlärningsprocesser som leder till förbättringar i hälsan, även när behandlingen som sådan är overksam.De ritualer som omger ett läkarebesök har alltså stor betydelse i sig, säger Karin Jensen som lett studien.

Studien Nonconscious activation of placebo and nocebo pain responses är publicerad i vetenskapstidskriften Proceedings of the National academy och Sciences, PNAS. Forskarna forsätter nu att med hjälp av olika hjärnavbildningstekniker studera vad som händer i hjärnan vid placebo och nocebosvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida