Protesterar mot korvstoppning

Med ett brev till utbildningsansvariga försöker Mälardalens högskola få i gång en debatt kring de utökade kraven på utbildningar på avancerad nivå.

– Redan nu är det svårt att hinna med de kurser som behövs eftersom kompetenskraven inom intensiv- och anestesivård ständigt ökar, säger Tanja Dunerbrandt.

Hon är universitetsadjunkt vid utbildningarna till anestesi- och intensivvårdssjuksköterska på Mälardalens högskola i Västerås. Tillsammans med andra från Mälardalens högskola försöker hon nu få i gång en debatt kring problemen som uppstår med de nya kraven (enligt Bolognaprocessen) på att alla utbildningar på avancerad nivå ska innehålla ett magisterexamensarbete på 15 högskolepoäng (hp). Därför har de skrivit brev till både Högskoleverket och utbildningsdepartementet.

Tanja Dunerbrandt tror varken att myndigheterna eller arbetsgivarna har förstått vad det innebär att lägga in ett krav på examensarbete som upptar en fjärdedel av utbildningen, i en redan innehållsrik och krävande utbildning. På Mälardalens högskola har man valt att banta examensarbetet till 7,5 hp. Den som vill ha en magisterexamen får komplettera efteråt. Utbildningen skulle också kunna förlängas så att 15 poängs­arbetet hinns med.

– Men det är inget som vi kan besluta om lokalt, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida