Rättelse: Göteborgsutbildning godkänd

Tvärtemot vad som framgår av Vårdfackets sammanställning av Högskoleverkets utvärdering av vårdutbildningarna är utbildningen till biomedicinsk analytiker i Göteborg godkänd.

I Vårdfacket nr 6/7 redovisades Högskoleverkets bedömning av de olika vårdutbildningarna i Sverige. Bland annat påstod vi att utbildningen till biomedicinsk analytiker i Göteborg hade blivit underkänd av Högskoleverket (sid 45). Det är fel, påpekar Elisabeth Volkmann vid utbildningen.

– Det kändes lite snopet att läsa det, när vår utbildning inte bara blev godkänd utan till och med bedömdes som bra av Högskoleverket, säger hon till Vårdfacket.

Vi beklagar att vi förväxlade utbildningen i Göteborg med den i Örebro, som i själva verket var den som inte blev godkänd.

Detta – liksom att utbildningen i Göteborg bedömdes som tillfredsställande – framgår dock av tabellen på sid 42 i samma tidning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida