Rättsäkerheten brister för fuskanklagade

Sedan 2003 har anmälningarna om fusk bland studenter fördubblats. Men disciplinnämndernas fuskbedömning är inte rättssäker, visar en doktorsavhandling.

För att dömas för fusk ska studenten ha fuskat med uppsåt, det vill säga ha vetat om att han eller hon har fuskat.

– Ofta handlar det om att studenterna inte har haft tillräcklig kunskap om regelsystemet, säger Lars-Erik Nilsson.

Han har doktorerat med en avhandling där han analyserat hur studenterna själva förklarar sig för disciplinnämnden. Något som ligger till grund för disciplinnämndens dom.

De flesta fuskärenden handlar om plagiering. Enligt Lars-Erik Nilsson råder det förvirring om hur källor ska citeras och redovisas. Plagieringsfallen dyker upp både vid uppsatsarbete och vid salstentor.

– För hundra år sedan var det naturligt att studenterna på universiteten skulle memorera texter, men sedan dess har synen på kunskap förändrats. Nu ska de använda egna ord men det är svårt för dem eftersom de inte får någon undervisning i vetenskapligt skrivande, säger Lars-Erik Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida