Röntgensjuksköterskan viktig för barnen

Röntgensjuksköterskan viktig för barnen
Barn har stort förtroende för röntgensjuksköterskan. Arkivbild: Mostphotos

Trots att barn ofta har ont och är oroliga finns det knappt någon forskning på hur de upplever undersökningen. Förrän nu.

För barn kan en röntgenundersökning både vara skrämmande och ångestframkallande. Berit Björkman är röntgensjuksköterska och har i sin alldeles färska doktorsavhandling undersökt barnens upplevelser och kommunikationen mellan personalen och barn i olika åldrar.

Det visade sig att barnen trots allt var nöjda med omhändertagandet och tyckte att röntgensjuksköterskan var kunnig och lyhörd. Personalen var bra på att anpassa informationen efter varje enskilt barn så att de yngre fick hjälp att avleda tankarna medan de äldre mer involverades i själva undersökningen.

Stort förtroende

– De viktigaste fynden i min avhandling är att vi fått tillgång till barns perspektiv på att genomgå en akut röntgenundersökning. Barnen har stort förtroende för röntgensjuksköterskorna vilket underlättar och lindrar, säger Berit Björkman.

Samtidigt visar hennes studier på ett problem, att åtgärder mot smärta och oro ofta sätts in sent. Därför föreslår Berit Björkman att röntgensjuksköterskan inleder med att undersöka barnets smärta och oro med hjälp av självskattningsskalor eller observationsinstrument, och stämmer av barnets status. Utifrån detta kan sedan undersökningen planeras och anpassas till det enskilda barnet.

Föreläser på världskongress

Avhandlingen Children in the Radiology Department: a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction är det första, stora forskningsprojektet i ämnet eftersom tidigare studier varit mycket begränsade, enligt Berit Björkman.

– Det finns ju ytterst lite forskning inom radiografin och det är inte särskilt vanligt med kvalitativa studier som sätter fokus på individens upplevelser, säger hon.

Nu på torsdag startar den stora världskongressen ISRRT, the International Society of Radiographers and Radiological Technologists, i Helsingfors och där kommer Berit Björkman föreläsa.

– Vid den föreläsningen är det just kommunikationen mellan barnet och röntgensjuksköterskan i undersökningssituationen som jag kommer att presentera.Jag berättar om resultat från avhandlingen som bland annat visar att röntgensjuksköterskan anpassar kommunikationen utifrån det individuella barnet samt barnets ålder.

Berit Björkman försvarade sin avhandling Children in the Radiology Department: a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction på Hälsohögskolan i Jönköping den 5 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida