Så ska den kliniska forskningen bli bättre

4 april 2008

Vården behöver fler forskande medarbetare. Därför föreslår utbildningsdepartementet att det ska skapas 160 nya tjänster för disputerade medarbetare i vården.

Det ska ge dem utrymme för att utveckla sin forskning i samklang med den kliniska verksamheten, något som är svårt i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida