Samverkan ger Högskolan i Skövde 60 nya sjuksköterskeplatser

Genom att samverka med Högskolan Väst räknar Högskolan i Skövde med att kunna skapa 60 utbildningsplatser för sjuksköterskor våren 2010. Den egna examensrätten dröjer dock.

I december 2008 drog Högskoleverket in Högskolan i Skövdes examensrätt för sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen efter kraftig kritik. Verket ansåg att det fanns både kvalitetsbrister i utbildningen och för få disputerade lärare.

För att få bukt med problemen tillsatte högskolan en extern utredare som har arbetat fram en åtgärdsplan. I dag, onsdag, antogs åtgärdsplanen vid ett styrelsemöte vid Högskolan i Skövde.

– Vi har hela tiden arbetat med frågan kring examinationsrätterna. Det är positivt och känns oerhört bra att högskolestyrelsen nu godkänt förbättringsförslagen, säger Anita Mattson, vicerektor vid Högskolan i Skövde.

Examensrätt från 2010

Målet är att Högskolan i Skövde ska kunna ansöka om ny examensrätt senast den 15 november 2009, återfå den våren 2010 och åter kunna erbjuda sjuksköterskeutbildning med examensrätt från hösten 2010.

– Vi tycker att det är en rimlig målsättning och utredaren tycker samma sak. Men det kommer inte att bli enkelt och det kräver hårt arbete, säger Anita Mattsson.

Följande förbättringsförslag antogs:

  • Rekryteringen av en ny professor i omvårdnad ska omedelbart påbörjas.
  • Nya så kallade kombinationstjänster ska tillsättas, där lärarna jobbar dels kliniskt på sjukhus, dels med undervisning och forskning vid Högskolan i Skövde.
  • Den vetenskapliga och pedagogiska kompetensen ska ökas hos den befintliga personalen.
  • En särskild utvecklingssamordnare ska tillsättas för att leda arbetet med att organisera om sjuksköterskeutbildningen.

Samverkan

Fram tills att högskolan återfår sin examensrätt ska man samverka med Högskolana Väst. 60 studenter från Högskolan Väst ska från våren 2010 genomföra en stor del av sin utbildning som distansutbildning vid Högskolan i Skövde men med Högskolan Väst som huvudman för utbildningen. Sjuksköterskestudenterna kommer också att kunna genomföra sin praktik i Skaraborg.

De formella besluten kring samarbetet fattas i april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida