Sjuksköterskor antas bli fler och barnmorskorna färre

2 november 2007

Socialstyrelsen har gjort en ny prognos för tillgången på sjuksköterskor och barnmorskor mellan åren 2005 till 2023. 

Enligt den kommer antalet barnmorskor att minska med 20 procent: från 6 500 till 5 200. Sjuksköterskorna beräknas däremot bli 11 procent fler: 107 300 i stället för 96 000. 

Rapporten innehåller inte någon analys av hur stor efterfrågan kommer att vara på respektive yrken. www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida