Sjuksköterskors lön och AST het valfråga i Västerbotten

Sjuksköterskors lön och AST het valfråga i Västerbotten
– Det behövs betydligt fler AST-tjänster säger Marianne Normark, (FP) i Västerbottens landsting.

Alliansen bjuder över sittande majoritet. Vill se fler AST-platser och bättre löneutveckling för de erfarna.

3 september 2014

Som Vårdfokus rapporterade i går inför landstinget i Västerbotten akademisk specialisttjänstgöring, AST, för sjuksköterskor enligt Vårdförbundets förslag. Från 2015 ska fem tjänster erbjudas där behovet är störst. Men det är för få platser enligt alliansen, som är i opposition till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sjuksköterskornas utbildning och löner hettar till som valfråga i landstinget när nu alliansen bjuder över.

– Fem AST-platser är alldeles för lite. Vi i alliansen är eniga om att införa det tredubbla till att börja med. Det behöver sedan utvecklas, för dessa sjuksköterskor behövs på de flesta kliniker. Det här är inget att fundera på utan bara att sätta i gång, säger Marianne Normark (FP).

Motion till fullmäktige

Folkpartiet har lön under specialistutbildningen på sina valaffischer i landstinget och motionerade tidigt om AST-utbildningen.

Alliansen är positiv till beslutet att höja den lägsta lönen för landstingets alla sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor till 25 000 kronor. Men de lyfter fram risken att det innebär sammanpressade löner.

– Vi måste arbeta med sjuksköterskornas löner och satsa mer pengar på lön till de erfarna. Det skulle vi gjort för länge sedan, då hade vi inte haft de problem vi har, säger Marianne Normark, som vill införa karriärtjänster för sjuksköterskor.

Lönespridning upp till 40 000 kr

Hon ser framför sig en lönespridning upp till nivån 40 000 kronor för specialistsjuksköterskor.

– Det tycker jag en vass specialistsjuksköterska med exempelvis 20 års erfarenhet borde ha. Men det är en lång väg dit. Ett lönespann mellan 25 000 kronor och 40 000 kronor är rimligt.

Vårdförbundet välkomnar alliansens utspel om fler AST-platser och utveckling av lönestrukturen även för de erfarna.

– Det är absolut nödvändigt att arbeta med lönerna för de erfarna, så att vi inte tappar kompetensen, säger Charlotta Hellström, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida