SKL kritiserar utredningsförslag om specialistutbildningen

SKL kritiserar utredningsförslag om specialistutbildningen
SKL:s ordförande Anders Knape tycker att Högskoleverkets förag är otillräckligt.

Att låta lärosätena utforma utbildningarna för specialistsjuksköterskor är ingen bra idé. Staten måste garantera de specialistutbildningar som vården behöver. Det skriver arbetsgivarorganisationen SKL i ett kritiskt remissvar till Högskoleverkets utredning.

Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett frågan om framtidens specialistsjuksköterskeexamen.

– I dag finns brister i utbildningarna och därför är det bra att utbildningssystemet har setts över. Men utredarens förslag är otillräckligt. Vilka inriktningar som behövs måste analyseras djupare, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Risk för stora skillnader

I sitt remissvar skriver SKL att det är viktigt att staten garanterar de specialistutbildningar som vården behöver, särskilt när det gäller områden som anestesi, operation och intensivvård.

Enligt SKL bygger utredarens förslag på att lärosätena i nära samverkan med kommuner och landsting skulle utforma inriktningarna på utbildningarna. SKL varnar för att detta kan få till följd att det blir lärosätena som styr utbildningarna och att inte tillräcklig hänsyn tas till vårdens behov och kunskapsutveckling. Det finns också risk för stora skillnader mellan olika delar av landet.

Förordar yrkesexamen

Högskoleverkets utredare har föreslagit två olika alternativ för specialistutbildningarna:

1. Att utbildningen leder fram till en yrkesexamen utan fastlagda inriktningar.
2. Att sjuksköterskornas specialisering är i form av en generell examen (magister eller master).

SKL förordar en yrkesexamen med påbyggnadsmöjligheter till en magisterexamen. De menar att vården i första hand kräver specialistsjuksköterskor för det direkta patientarbetet, inte att alla har en magisterexamen.

Vårdförbundet lämnade sitt remissvar förra veckan. Det viktigaste, anser Vårdförbundet, är att specialistutbildningen ska vara på avancerad nivå och ge en akademisk yrkesexamen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida