Sophiahemmet testar prov för sökande

30 november 2007

De som inte lyckades så bra på högskoleprovet eller har för låga gymnasiebetyg kan få ytterligare en chans att komma in på högskolan – genom områdesprov. Högskoleverket har utvecklat två områdesprov för utbildningar inom vård- respektive teknikområdet.  Vårterminen 2009 kommer områdesprovet att testas vid intagningen på Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning. Om allt slår väl ut kommer proven att användas på alla vårdutbildningar 2010.
www.sophiahemmethogskola.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida