Specialistutbildning i äldrevård via nätet

28 maj 2009

Våren 2010 startar en utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre även i södra Sverige. Utbildningen är Internetbaserad och ges i samarbete mellan sex lärosäten som alla ska anta 15 studenter var: Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst och Lunds universitet. Den omfattar 60 högskolepoäng och genomförs på halvfart. ?

Tidigare utbildningar för sjuksköterskor inom vård av äldre har haft få sökande men nu hoppas arrangörerna att möjligheten att läsa via nätet ska locka fler sökande.?

www.nationalnurse.se ?????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida