Studenter utvärderar sitt lärande via en app i telefonen

Studenter utvärderar sitt lärande via en app i telefonen
Hanna Lachmann vill öka kunskapen om hur studenter upplever sin kliniska utbildning. Foto: Privat

Sjuksköterskan och doktoranden Hanna Lachmann har undersökt om en enkel mobilapp kan öka förståelsen för hur studenter upplever sin kliniska utbildning.

18 december 2013

Under utbildningen får studenter från sjuksköterske-, läkar-, sjukgymnast- och arbetsterapeututbildningarna arbeta tillsammans i team på kliniska utbildningsavdelningar. Här ska studenterna få möjlighet att träna sin egen yrkesroll och kommunikationsförmåga och få ökad förståelse för de olika vårdprofessionernas kompetenser och ansvarsområden, allt för att kunna fungera i dagens högspecialiserade vård som ställer höga krav på samverkan.

Svårt att minnas

Men hur upplever studenterna den interprofessionella kliniska utbildningen? Och när fungerar den som bäst? Utgångspunkten för Hanna Lachmanns studier är att det finns för lite kunskap om detta. Ofta får studenterna svara på frågor om tiden på den kliniska utbildningsavdelningen när kursen är avslutad. Då kan det vara svårt att minnas detaljer och kunna redogöra för hur det faktiskt fungerade. Informationen blir då mindre användbar för den som vill utveckla undervisningen.

För att testa en ny metod har Hanna Lachmann låtit 51 studenter berätta om sina upplevelser och sitt lärande under den kliniska kursens gång genom att besvara fem frågeformulär per studiedag i en enkel mobilapp. Systemet som använts kallas Contextual Activity Sampling System (CASS).

Reflektion och lärande

Slutsatsten av studien är att metoden upplevdes som lättanvänd av studenterna och gör det möjligt att samla in viktig information om hur studenter upplever lärandet i sitt sammanhang.

”När studenterna använde CASS lärde de sig att planera sina kliniska studiedagar samt reflektera över pågående lärandeaktiviteter. Dessutom framkom det att när det interprofessionella samarbetet fungerade bra skapades ny kunskap vilket var förknippat med optimala upplevelser”, skriver Hanna Lachmann i sin doktorsavhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida