Tomma stolar på utbildning i äldrevård

Bara hälften av platserna fylldes på det nya magisterprogrammet Äldres hälsa och omvårdnad i Skövde. En förklaring kan vara det ekonomiska avbräck som studier innebär.

Högskolan i Skövde hade budgeterat för 20 platser, men bara 9 behöriga av de 19 sökande tackade ja. Dessutom var 7 sökande obehöriga. För att komma in på magisterprogrammet krävs en kandidatexamen. Ulla Hellström Mühli, som ansvarar för utbildningen, ser ekonomi som en förklaring till att platserna inte fylldes.

– Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma personer och jag vet att några av dem som tackade nej gjorde det för att de inte fick någon ekonomisk stöttning av sin arbetsgivare.

I dag är det upp till arbetsgivaren om anställd personal ska få vidareutbilda sig med bibehållen lön. Ulla Hellström tror att det behövs fler generösa arbetsgivare i framtiden om kompetensen i äldrevården ska kunna säkras.

www.his.se/aldrehalsa

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida