Träna i team ökar förståelse – i alla fall lite

4 december 2008

Alla vårdstudenter borde träna sin förmåga att arbeta i team, både för sin egen och andra yrkesgruppers skull, enligt en ny doktorsavhandling från Örebro universitet. Marie Lidskog har följt studenter från sjuksköterske-, undersköterske- och arbetsterapiutbildningar som har arbetat i team på ett äldreboende. Studenterna var positiva till de andra i teamet men hade ändå en stereotyp bild av de andra yrkesgruppernas arbete. I flera fall stämde inte den bild som studenten hade av sitt eget yrke med den bild som de andra hade av samma yrke. Till exempel ansåg studenter från de andra utbildningarna att sjuksköterskor som arbetar för att öka patientens välbefinnande tog hand om patienten »för mycket«.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida