Tre sjuksköterskor blir professorer i Umeå

Tre sjuksköterskor blir professorer i Umeå
Sjuksköterskan Sture Åström tillträdde sin professorstjänst 1 juli.

Under första halvåret i år har tre sjuksköterskor vid Umeå universitet befordrats till professorer på medicinska fakulteten.

13 augusti 2009

Sist ut är Sture Åström, som tillträdde sin professorstjänst den 1 juli.

 

– Kanske får jag mer tid till forskning i och med att jag har blivit professor, hoppas han.

 

Sture Åström har en bakgrund som psykiatrisjuksköterska. Efter vårdlärarutbildning och undervisning började han forska, och disputerade 1990. Doktorsavhandlingen handlade om attityder, empati och utbrändhet bland personal inom geriatrisk vård och akutvård.

 

Arbetsmiljö

 

Först ut var Christine Brulin, som utnämndes till professor i februari. Hon är sjuksköterska och har en specialistutbildning i intensivvård.

 

Efter arbete på olika iva- och anestesiavdelningar runt om i landet utbildade hon sig till vårdlärare 1979 men kom strax därpå till Arbetslivsinstitutet i Umeå. Hennes doktorsavhandling handlar om arbetsmiljöproblem för hemvårdspersonal.

 

– Genom min forskning här på Umeå universitet har jag mer och mer närmat mig det jag började med, alltså akutsjukvård, säger hon.

 

Ett av hennes projekt handlar om hur brandmäns och polisers hälsa påverkas i samband med att de tar hand om svårt sjuka personer. Ett annat om hur venprovtagning kan bli säkrare.

 

Palliativ vård

 

Den tredje sjuksköterskan som nu har blivit professor är Birgit Rasmussen Holritz. Hennes forskningsområde handlar främst om palliativ vård och vård i hemmet sett från olika patientgruppers perspektiv.

 

Birgit Rasmussen Holritz tog sin sjuksköterskeexamen i Köpenhamn 1974 men har arbetat i flera olika länder. Hon avlade sin doktorsexamen i Umeå 1999.

 

De tre professorerna kommer att installeras vid den årliga installationsceremonin den 24 oktober.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida